ورود به سایت

مقالات تصادفی

برچسپ ها

خبرنامه فردانش

برای اطلاع از آخرین مقالات آموزشی و دوره های فردانش در خبرنامه عضو شوید

ساخت فرم جستجو در اکسس- نمونه 1

این آموزش یک نمونه از روش ایجاد فرم های جستجو در اکسس را به شما ارائه می کند.

فایل پیوست یک فرم لیست پرسنل دارد و یک دکمه برای جستجو در این لیست بر اساس نام خانوادگی که با کلیک روی دکمه جسجو فرم آن باز می شود.

با درج بخشی از نام خانوادگی و کلیک روی دکمه جستجو کد زیر اجرا شده و رکورد هایی که یافته می شوند در فرم دیده خواهند شد.

 

Private Sub btnSearch_Click()
Dim sqlSearch, str1 As String
Me.txtSearch.SetFocus
str1 = Me.txtSearch.Text
sqlSearch = "select * from Personel where lname like '*" & str1 & "*'"
DoCmd.Close
Forms![frmPersonel].RecordSource = sqlSearch
DoCmd.Requery
End Sub

 همانطور که مشاهده می کنید عمل جستجو در واقع توسط تغییر در ویژگی RecorcSourse فرم انجام می شود.

فایل پیوست را دانلود کرده و از آن برای ایجاد فرم های جستجو با شرایط دلخواه استفاده کنید.

 

برای دسترسی به فایل پیوست این مقاله باید ابتدا ثبت نام کنید و سپس با نام کاربری و رمز ورود خود وارد سایت شوید.

 

رمز فایل : www.fardanesh.ir

 

 
GOTO_TOP